Vitprägling

Vitprägling

Vitpräglare och präglingspress

Sätt prägel på dokument och brevapper med en vitpräglare och präglingspressar. Texten framträder i relief på papperet.