Köpvillkor

Vid beställning träffas avtal om köp först när UniGraphics bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse som erhålls via e-post. Vid eventuella felaktigheter i angivande av pris, leveranstid etc. förbehålls vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Kostnadsförändringar som påverkar priser i bekräftad order och som inträffar innan leverans har skett ger oss rätt att justera dessa. Exempel på sådana kostnadsförändringar är tullar, valutor och varuskatter.

Att tänka på:

  • Alla priser anges exkl. moms.
  • Lägsta ordervärde är 100 kr.
  • Vi levererar till företag mot faktura efter godkänd kreditprövning. Till privatpersoner och enskild firma levererar vi mot förskottsbetalning.
  • Vi reserverar oss för ev. felaktigheter i vår produktpärm, eller på www.unigraphics.se, samt även för ev. prisjusteringar och sortimentsförändringar som kan ske under vår produktpärms giltighetstid.
  • En orderbekräftelse skickas alltid via e-post. Undantaget detta är då vi saknar en aktuell e-postadress.
  • UniGraphics tar inget ansvar för om köparens inskickade original gör intrång i tredje mans rätt.
  • Kunden ansvarar helt för att insända original är korrekta. Vid förvanskning av original som sänts digitalt, fråntar sig UniGraphics ansvar för detsamma.
  • UniGraphics förbehåller sig rätten att leverera +/- 10 % av tryckta varor i större serier.

BETALNINGSVILLKOR

30 Dagar netto från faktureringsdag om inget annat avtalats.


Faktura skickas som PDF eller e-faktura. Önskas pappersfaktura tillkommer en avgift på 20:- för detta.
Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 11 %.


Vi förbehåller oss rätten att leverera mot postförskott.


Förskottsbetalning kan i vissa fall begäras, om det bedöms finnas anledning för detta, t ex förfallna fakturor.


Påminnelseavgift tillkommer för påminnelse 1 med 40 kr., nr 2 med 50 kr. och nr. 3 med 60 kr.

Om ny faktura önskas p g a felaktiga uppgifter tillkommer en hanteringsavgift för detta på 120 kronor.
 

LEVERANSVILLKOR & FRAKTER

Leveransvillkor FCA Incoterms 2020 Övriga villkor enligt Allmänna leveransvillkor för stämpelfabrikation (ALSF 21) och Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer 2010 (ALG 2010) Fraktvillkor Alla leveranser sker med PostNord eller Schenker, om inget annat har överenskommits.

Nedan översikt är aktuella fraktkostnader för standardpaket som skickas inom Sverige med PostNord Parcel, PostNord MyPack Collect, DB Schenker Parcel eller DB Schenker Parcel Ombud. 

Tilläggskostnader till nedan kan tillkomma för till exempel högre vikt än nedan angivet, men även för flera andra faktorer så som paketets längd, volym, avvikelser gällande avisering, ortstillägg, retur- och återtagsavgifter, lagerhyra, ny utkörning, felaktigt angivna postnummer samt ytterligare avvikelser av olika slag.

Vikt i kg Pris
-1 98 kr
1-3 191 kr
3-5 213 kr
5-15 297 kr
15-30 357 kr
30-50 493 kr

(OBS! Alla paket debiteras efter skrymme, dvs efter fraktgrundande vikt ( 1m3 = 280 kg)

Unigraphics förbehåller sig rätten att efterdebitera extra fraktkostnad utöver den fraktkostnad som tillkommer vid en beställning online och som är specificerad på orderbekräftelsen. Vid s k bomkörning skickas godset tillbaka till oss. Vi erbjuder då att skicka det till kund som står för alla kostnader, Bomkörningen debiteras. Kostnader som tillkommer i samband med leverans och som beror på ofullständiga uppgifter t ex felaktig adress, faktureras kund i efterhand. Vid svårighet att passa utkörningstid, finns möjlighet att välja leverans till närmaste paketombud. Vid leverans av order till fler än en mottagare debiteras 85 kr per försändelse + fraktkostnad. Möjlighet finns att använda eget fraktavtal om så önskas, meddela då detta vid ordertillfället. Vid svårigheter att passa utkörningstid finns möjlighet att välja leverans till närmaste paketombud.

Paket körs ut mellan kl. 7-17

Om möjligt används Brev vid leverans inom Sverige. Nedan översikt visar debitering för detta. Vid avvikelser av olika slag, kan olika tilläggskostnader tillkomma.

Maxvikt i gram Pris
50 g 15 kr
100 g 27 kr
250 g 49 kr
500 g 70 kr

Tilläggskostnad förskottsbetalning
Vid förskottsbetalning tillkommer en tilläggskostnad om 115 kr inklusive moms. Denna kostnad avser hanterings- och fraktkostnad.

Reklamation av leverans
Vi ansvarar inte för leveransskador uppkomna mellan vårt lager och kund. Om godset är transportskadat eller att det saknas del av leverans, skall detta anmälas direkt vid leveranstillfället och reklameras hos speditören.

Leveranstider
Generellt gäller för alla kundunika artiklar att leveranstiden beräknas från att vi har erhållit ett godkänt korrektur. Angivna leveranstider är våras normala leveranstider. Avvikelser från detta kan förekomma. Leveranstider anges i arbetsdagar. Ett mail som innehåller en länk till leveransinformation när försändelsen skickas från UniGraphics. Kund kan då följa och se status på sin leverans.

Stämplar
Standardstämplar levereras inom 2-3 dagar. Gällande stämplar med Kundunika avtryck, se leveranstider i vår produktpärm eller på unigraphics.se 

Stämpeln Colop EOS, kan vid order via fax eller mejl före kl. 12.00, levereras samma dag. Önskemål om snabborderleverans måste meddelas vid orderläggande. Vid beställning efter kl. 12:00 tillkommer ytterligare leveransdag. Snabborderavgift tillkommer för detta med 200 kr/order (max 3 stämplar). Är det fler än 3 stämplar tillkommer ytterligare 200 kr per 3 stämplar o s v. Snabborder finns även för UniStamp och gummistämplar enligt samma villkor som EOS ovan men med skillnad att kostnaden är 250 kr.

Övriga artiklar
Se leveranstid för respektive artikel i vår produktpärm eller i din orderbekräftelse.

Säljarens ansvar
Säljarens ersättningsskyldighet, utöver kreditering av felaktig leverans alternativt ersättningsleverans, för styrkt skada är begränsad till högst 10% av köpesumman. Vid specialproduktion kan inte ersättningsleverans garanteras. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen ev. lider genom att säljarens dröjsmål om djöjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll.

Expressorder
Vid önskemål om extra snabb leverans utanför våra ordinarie leveranstider debiteras kund för alla de kostnader som detta medför.

Tilläggskostnader
Då vi arbetar med ett brett utbud av artiklar som märks och bearbetas på många olika sätt och med olika teknik, kan det tillkomma olika kostnader beroende på vilken artikel som avses. Några exempel på sådana kostnader är startkostnad, schablon, återuppsättning, snabborderavgift och upp-& nerpackning m. fl. När det gäller denna typ av kostnader hänvisar vi till information gällande respektive artikel i vår prislista.

ORIGINALARBETE
Om det underlag som vi erhållit inte är användbart för tryck, kan vi erbjuda originalarbete för att skapa ett användbart tryckunderlag. Vi kontaktar alltid dig innan vi startar ett originalarbete som innebär en kostnad för dig som kund.

Kostnaden för detta är 700 kr/timme. Lägsta debitering är 280 kr

10 minuters arbete ingår i de grafiska produkterna. Se mer information under ”Original & Tryckunderlag”.

Designförslag – Tryck & Gravyr
Vid framtagning av designförslag utan att order är lagd och som sedan inte genererar en order, debiteras en kostnad på 700 kr/timme (lägsta debitering 280 kr)
Provtryck
För delar av vårt sortiment kan vi erbjuda provtryck om det önskas. Kontakta Kundtjänst om det finns intresse av detta. Kostnaden för detta är 400-900 kr beroende på vilken produkt det gäller.

LOGOAVGIFT

Stämplar
225 kr – Logo som skickats på papper som scannas in, eller logo som skickats som fil via e-post.
225 kr – Monteringsavgift för lagrad logo som finns sedan tidigare hos oss

Trycksaker, Etiketter, Visit- och Korrespondenskort, Namnbrickor och Skyltar
280 kr – Logoavgift tillkommer vid första ordertillfället.

Flaggor, Expo och övriga Profilprodukter
0 kr – Det tillkommer inte någon logoavgift på dessa varugrupper.

KORREKTURAVGIFT

Stämplar
Korrektur för stämpel inkl. en ändring debiteras med 90 kr

Vid ett större antal stämplar, eller vid oklarheter lämnas korrektur utan kostnad för kund.

Vid annullering av order där korrekturgång har skett så att UniGraphics skickat flera än 2 korrektur, debiteras en kostnad på 90 kr/korrektur som UniGraphics har skickat.

Övriga artiklar
Korrektur för godkännande skickas på de flesta artiklar innan produktion påbörjas. Om felaktigheter i korrektur upptäcks eller andra ändringar önskas, så görs detta på korrekturet och returneras därefter till UniGraphics AB.

Efter upprepade ändringar på samma korrektur, debiteras fr.o.m. 3:e korrekturet en kostnad på 195 kr/efterföljande korrektur. Om extra korrektur måste skickas på grund av fel från vår sida, så gäller självklart inte detta.

Efter godkänt korrektur ansvarar beställaren för eventuella fel.

Leveranstiden börjar räknas först efter att vi erhållit ett godkänt korrektur.

Vid annullering av order där korrekturgång har skett så att vi skickat flera än 2 st. korrektur, debiteras en kostnad på 195 kr/korrektur som vi har skickat.

Färger på färdig produkt och tryck kan avvika från det som presenterats i det digitala korrekturet.

PRISLISTA
Varje ny prislista upphäver tidigare prislistor och lämnade offerter baserade på densamma.

UniGraphics reserverar sig för förändringar påverkade av betydande valutavariationer och råvarupriser som ligger utom vår kontroll.
 

REKLAMATIONER OCH RETURER
Samtliga artiklar tillverkas specifikt för kunds räkning vilket innebär att order alltid är bindande och returer godkänns inte. Undantaget från detta är s.k. lagerartiklar, t ex standardstämplar.

Retur av artiklar med hänvisning till reklamation av varan, får inte göras utan att kontakt först har tagits med Unigraphics kundtjänst.

Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denne anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka, och i förekommande fall innan varan bearbetas.

Under alla omständigheter förlorar köparen rätten att åberopa fel om inte reklamation gjorts två månader efter det att varan mottagits.

Gällande reklamflaggor har dessa ett betraktningsavstånd på minst 5 m.

Vi gör självklart vårt bästa för att återge det exakta färgnumret om så har angetts, men vi kan inte garantera exakt överensstämmande färgåtergivning. Detta gäller speciellt på andra färgunderlag än vitt.