Kvalitet

UniGraphics är ett självständigt bolag inom COLOP-koncernen som utvecklar, producerar, monterar, säljer och distribuerar märknings- och profileringsprodukter.

Med utgångspunkt från kundens krav, vårt företags egna resurser och förutsättningar ska vi erbjuda märknings- och profileringsprodukter, som tillfredsställer kundens behov, men även myndigheternas krav samt övriga intressenters förväntningar ur kvalitetssynpunkt. Genom att övervaka, mäta och utvärdera våra processer kan vi arbeta mot att ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vårt kvalitetsledningssystem. Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse och vi eftersträvar att de alltid känner fullt förtroende för oss genom att våra arbeten och tjänster tillgodoser deras krav och önskemål samt avtalade villkor.

Unigraphics AB anser att de mänskliga resurserna är företagets största tillgång och också den grundläggande förutsättningen för att uppnå våra uppsatta kvalitets- och processmål. Genom att var och en av de anställda inom Unigraphics AB, ser kvalitet i arbetet som en självklarhet, är medvetna om det egna ansvaret och befogenheterna, samt har möjlighet att bygga på sin kompetens genom utbildning, bidrar Unigraphics AB:s anställda till att våra kunder får den kvalitet och service som de kräver, och som Unigraphics AB eftersträvar.

Miljön

På Unigraphics AB tar vi ansvar för vår miljö och försöker därför minska vår miljö- och klimatpåverkan på olika sätt. Vi ska följa tillämpliga miljöregler och göra vad vi kan för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöhänsyn ska genomsyra samtliga beslut i hela organisationen och det är varje enskild medarbetares ansvar att följa våra rutiner och riktlinjer.

Vår målsättning är att minimera vår miljö- och klimatpåverkan genom ständiga förbättringar. Att systematiskt undersöka hur vår verksamhet påverkar miljön ger oss möjlighet att vidta åtgärder där vårt arbete brister.

Certifikat

Kvalitet och miljö

ISO 9001:2015 – Kvalitetscertifiering

Unigraphics AB har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 avseende tillverkning och försäljning av kundanpassade, grafiska produkter för märkning och profilering.

ISO-9001.png

Certifikat ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 (Svenska)
Certifikat ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 (Engelska)

ISO 14001:2015 – Miljöcertifiering

Unigraphics AB har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 140001:2015 avseende tillverkning och försäljning av kundanpassade, grafiska produkter för märkning och profilering.

ISO-14001.png

Certifikat ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 (Svenska)
Certifikat ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 (Engelska)

CO2 neutrala stämplar - Colop

Mer än 90% av Colops stämplar är numera CO2-neutrala och certifierade.

Colops egna beskrivning:

"As early as during product development, attention is paid to resource conservation and the use of sustainable materials. The use of recycled plastics is constantly optimised and increased, and energy and raw materials are used as efficiently as possible. The in-house photovoltaic system produces a considerable part of the electricity required at the Wels site.

The significantly reduced but unavoidable CO2 emissions of products - manufactured at one of the two production sites in Wels, Austria or Borovany, Czech Republic - are offset by investments in climate protection projects (Gold Standard projects). This means that more than 90 % of all products in the COLOP stamp range can be described as climate neutral."

CO2 neutral – Certifikat (Länk till PDF)

ISO 11798 – Beständighet och hållbarhet hos skrift på papper

Vi erbjuder produkter som är certifierade enligt ISO 11798. Det innebär att de efterlever kraven för svensk arkivbeständighet. Produkterna är uppmärkta med ”Svenskt arkiv”.

ISO 14145-2 – Dokumentgodkänd

Vi erbjuder färg som är certifierad enligt ISO 14145-2. Det betyder att den är dokumentgodkänd.

Produkter / Tillbehör:

Dokumentgodkänd – Kvalitet K – Certifikat