Miljö, certifiering och riktlinjer

UniGraphics AB har en tydligt uttalad målsättning att arbeta för en bättre miljö i alla avseenden. Vår strävan mot miljövänlig produktion och miljövänliga lösningar i administration och distribution gäller naturligtvis för samtliga produktområden i företaget.

Produktion/produkter

En växande del av produktionen sker idag med teknik som eliminerar behovet av lösningsmedel och kemikalier. Genom att UniGraphics utformat en uppförandekod (Code of Conduct) som underleverantörer signerar och därmed lovar att följa, gör företaget bedömningen att leverantörer också verkar för en miljövänlig verksamhet.

Förpackningar

Vi strävar efter att använda miljömärkta och 100 % returbaserade material i förpackningar och transportemballage.

Återvinning

Vi är anslutna till FTI (Näringslivets system för återvinning av förpackningar) för alla typer av förpackningar och har dessutom ett eget retursystem för återvinning av förbrukade stämplar.

Certifieringar

Vårt moderbolag COLOP är certifierade enligt ISO 9001 och ISO14001. UniGraphics tillhandahåller Green Lineprodukter, som är framtagna av COLOP.

Certifieringar

ISO 9001 och ISO14001. Vårt moderbolag COLOP är certifierade enligt ISO 9001 och ISO14001.

 

Arkivbeständighet

Våra svarta infärgning till alla stämplar av modellen EOS är testad och certifierad som arkivgodkänd av RISE Research Institutes of Sweden Klicka här för att se mer information om certifikatet (Läs informationen på engelska).

 

certifierad_rise.jpg

 

Läs mer om UniGraphics kvalitetspolicy här (Nedladdningsbar PDF)

Läs mer om UniGraphics miljöpolicy här (Nedladdningsbar PDF)