Arkivbeständiga stämplar och tillbehör

Arkivbeständiga stämplar och tillbehör

Under denna produktkategori har vi samlat de stämplar som uppfyller kraven för Svenskt Arkiv. Det innebär att de är certifierade enligt riksarkivets föreskrifter och RISE certifieringsregler.

Stämplarna är till exempel godkända för myndigheter att använda vid bevaring av dokument.  Här hittar du de olika typer av stämplar som finns och tillhörande tillbehör.