Stålstämplar

Stålstämplar

Vi tillhandahåller stålstämplar av hög kvalitet för handslagning i 8 olika storlekar. Stämplarna levereras i siffersatser 0-9, bokstavssatser A-Z + punkt eller enstaka stålstämplar. Vi tillverkar även logos och andra tecken till dig. Alla satser levereras i en praktisk plastförpackning.