Gummistämplar standard

Gummistämplar standard

Vårt sortiment av gummistämplar med standardmotiv

Gummistämpel med standardmotiv, kan användas som exemelvis entréstämpel med ultravilotett färg och UV-lampa.