Hoppa till innehållet

UniGraphics 80 år

2014-06-04

UniGraphics firar 4 juni 2014 hela 80 år som grafiskt företag i Borås. En ansenlig tid för ett företag som under åren sysselsatt många boråsare. Det som en gång startade som ett litet företag med en relativt nischad produkt är idag ett modernt företag som har produkter och tjänster för såväl industri och kontor, som inom- och utomhusevent.

 

1934 startade Algot Bengtsson Borås Stämpelfabrik i lokaler på Sandgärdsgatan. Behovet av stämplar var förståeligt stort i en tid med Borås som en växande stad och affärsverksamheter främst inom postorder och handel som krävde märkning av olika slag. Algot kom från Nermans Stämpelfabrik i Karlstad där han hade lärt sig hantverket. Stämplar och övriga produkter såldes under varunamnet ”Klimax”. Borås Stämpelfabrik växte via olika företagsförvärv och byggde en dominant marknadsposition och dess mest framgångsrika produkt var NCR-stämpeln, den första självfärgande stämpeln på marknaden, som ersatte den traditionella gummistämpeln, som krävde återfärgning för hand mellan stämplingarna. Företaget hade länge lokaler på Pansargatan på Göta men 1966 stod de nybyggda fabrikslokalerna på Källbäcksrydsgatan i Brämhult klara och 1975 gjordes en lika stor tillbyggnad.

Under åren har många företagsförvärv och fusioner skapat det som 1990 kom att heta UniGraphics. 1973 startade en företagsgrupp som en utbrytning ur Borås Stämpelfabrik med delägarna Per-Arne Carlsson och Bengt Darhult var Swedpoint Stamps med dotterbolaget Stämplar & Gravyrer, som designade egna stämpelkomponenter och sålde med stor framgång på export. 1990 fusionerades alla bolagen till UniGraphics.

Nuvarande verksamhet

Tidigt i företagets historia hade verksamheten kompletterats med industrimärkning och system för märkning med gummi- och metallklichéer och stålstämplar. Under 1990-talets slut startade bolaget med trycksaksproduktion med digitala lösningar och 2001 lanserades den första webbeställningsportalen, som webbaserat stöd för användare och producent vid beställning av trycksaker och stämplar.

2009 förvärvades Gravyrbolaget i Göteborg och Flagmaster i Sandared AB. På det sättet breddades verksamheten till att omfatta såväl skyltar, namnbrickor som flagg- och profilprodukter. Just flagg-, exponeringsprodukter och mindre skyltar har kommit att bli företagets mest växande produktområden, medan stämpelvolymen minskar något, så som det gör i Sverige i stort. Idag är allt koncentrerat till lokalerna i Borås, förutom externa säljkontor i Halmstad och Stockholm.

Produkten har lagts i kundvagnen