Hoppa till innehållet

Köpvillkor

KÖPVILLKOR

Vid beställning träffas avtal om köp först när UniGraphics bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse som erhålls via e-post. Vid eventuella felaktigheter i angivande av pris, leveranstid etc. förbehålls vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Kostnadsförändringar som påverkar priser i bekräftad order och som inträffar innan leverans har skett ger oss rätt att justera dessa. Exempel på sådana kostnadsförändringar är tullar, valutor och varuskatter.

 

Att tänka på:

  • Alla priser anges exkl. moms.

  • Lägsta ordervärde är 80 kr.

  • Vi levererar till företag mot faktura efter godkänd kreditprövning. Till privatpersoner och enskild firma levererar vi mot förskottsbetalning.

  • Vi reserverar oss för ev. felaktigheter i vår produktpärm, eller på www.unigraphics.se

  • Vi reserverar oss för ev. prisjusteringar och sortimentsförändringar som kan ske under vår produktpärms giltighetstid.

  • En orderbekräftelse skickas alltid via e-post. Undantaget detta är då vi saknar en aktuell e-postadress.

  • Skicka helst in din order tillsammans med tryckunderlaget.

  • UniGraphics tar inget ansvar för om köparens inskickade original gör intrång i tredje mans rätt.

  • Kunden ansvarar helt för att insända original är korrekta. Vid förvanskning av original som sänts digitalt, fråntar sigUniGraphics ansvar för detsamma.

UniGraphics förbehåller sig rätten att leverera +/- 10 % av tryckta varor i större serier.

BETALNINGSVILLKOR

30 Dagar netto från faktureringsdag om inget annat avtalats.

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 11 %.

Vi förbehåller oss rätten att leverera mot postförskott.

Förskottsbetalning kan i vissa fall begäras, om det bedöms finnas anledning för detta, t ex förfallna fakturor.

Vi tillämpar PDF- och e-faktura, och om kund önskar pappersfaktura så tillkommer det en kostnad för detta på 20 kronor.

Påminnelseavgift tillkommer med 25 kronor per påminnelse.

LEVERANSVILLKOR & FRAKTER

Leveransvillkor

FCA Incoterms 2010

Övriga villkor enligt Allmänna leveransvillkor för stämpelfabrikation (ALSF 13) och Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer 2010 (ALG 2010)

Fraktvillkor

Alla leveranser sker med PostNord, om inget annat har överenskommits.

Vikt i kg        Pris

-1                   58:-

1-                   140:-

15-                 200:-

25-50             258:-

Tillägg för sändning över 50 kg = 4:-/kg.

Maxvikt/kolli 35 kg.

Tillägg för kolli längre än 1,2 m: 50:-
Tillägg för kolli längre än 2,0 m: 395:-

Unigraphics förbehåller sig rätten att efterdebitera extra fraktkostnad utöver den fraktkostnad som tillkommer vid en beställning online och som är specifierad på orderbekräftelsen.

Vid leverans av order till fler än en mottagare debiteras 50 kr per försändelse + fraktkostnad. Möjlighet finns att använda eget fraktavtal om så önskas, meddela då detta vid ordertillfället.

Leveranstider

Generellt gäller för alla kundunika artiklar att leveranstiden beräknas från att vi har erhållit ett godkänt korrektur.

Stämplar

Lagerstämplar levereras inom 1-2 dagar.

Specialtillverkade/Kundunika produkter levereras inom 3-5 dagar.

Stämpeln Colop EOS, kan vid order via fax eller mail före kl. 12.00, levereras samma dag. Önskemål om snabborderleverans måste meddelas vid orderläggande.

Snabborderavgift tillkommer för detta med 100 kr/order.

Övriga artiklar

Se leveranstid för respektive artikel i vår produktpärm eller www.unigraphics.se

Tilläggskostnader

Då vi arbetar med ett brett utbud av artiklar som märks och bearbetas på många olika sätt och med olika teknik, kan det tillkomma olika kostnader beroende på vilken artikel som avses. Några exempel på sådana kostnader är startkostnad, schablon, återuppsättning, snabborderavgift och upp-& nerpackning m. fl. När det gäller denna typen av kostnader hänvisar vi till information gällande respektive artikel i vår prislista.

 

ORIGINALARBETE

Om det underlag som vi erhållit inte är användbart för tryck, kan vi  erbjuda originalarbete för att skapa ett användbart tryckunderlag. Vi kontaktar alltid dig innan vi startar ett originalarbete som innebär en kostnad för dig som kund.

Kostnaden för detta är 600:-/timme. Lägsta debitering är 200:-

10 minuters arbete ingår i de grafiska produkterna. Se mer information under ”Original & Tryckunderlag”.

LOGOAVGIFT

Stämplar

200 kr - Logo som skickats på papper som scannas in.

150 kr - Logo som skickats som fil via e-post.

 

Trycksaker, Etiketter, Visit- och Korrespondenskort, Namnbrickor och Skyltar

200 kr – Logoavgift tillkommer vid första ordertillfället.

 

Flaggor, Roll Ups, Pop-Up-väggar, Vepor, Banderoller

0 kr – Det tillkommer inte någon logoavgift på dessa varugrupper.

 

Give Aways, och övriga Profilprodukter

Se respektive artikel i vår produktpärm, eller www.unigraphics.se

 

KORREKTURAVGIFT

Stämplar

Korrektur för stämpel inkl. en ändring debiteras med 50:-.

Vid ett större antal stämplar, eller vid oklarheter lämnas korrektur utan kostnad för kund.

Vid annullering av order där korrekturgång har skett så att UniGraphics skickat flera än 2 stycken korrektur, debiteras en kostnad på 50:- /korrektur som UniGraphics har skickat.

Övriga artiklar

Korrektur för godkännande skickas på de flesta artiklar innan produktion påbörjas. Om felaktigheter i korrektur upptäcks eller andra ändringar önskas, så görs detta på korrekturet och returneras därefter till UniGraphics AB.

Efter upprepade ändringar på samma korrektur, debiteras fr.o.m. 3:e korrekturet en kostnad på 150:-/efterföljande korrektur. Om extra korrektur måste skickas på grund av fel från vår sida, så gäller självklart inte detta.

Efter godkänt korrektur ansvarar beställaren för eventuella fel.

Leveranstiden börjar räknas först efter att vi erhållit ett godkänt korrektur.

Vid annullering av order där korrekturgång har skett så att vi skickat flera än 2 st. korrektur, debiteras en kostnad på 150:- /korrektur som vi har skickat.

Färger på färdig produkt och tryck kan avvika från det som presenterats i det digitala korrekturet.

 

PRISLISTA

Varje ny prislista upphäver tidigare prislistor och lämnade offerter baserade på densamma.

UniGraphics reserverar sig för förändringar påverkade av betydande valutavariationer och råvarupriser som ligger utom vår kontroll.

REKLAMATIONER OCH RETURER

Samtliga artiklar tillverkas specifikt för kunds räkning vilket innebär att order alltid är bindande och returer godkänns inte. Undantaget från detta är s.k. lagerartiklar, t ex standardstämplar.

Retur av artiklar med hänvisning till reklamation av varan, får inte göras utan att kontakt först har tagits med Unigraphics kundtjänst.

Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denne anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka, och – i förekommande fall- innan varan bearbetas.

Under alla omständigheter förlorar köparen rätten att åberopa fel om inte reklamation gjorts två månader efter det att varan mottagits.

Gällande reklamflaggor har dessa ett betraktningsavstånd på minst 5 m.

 

Vi gör självklart vårt bästa för att återge det exakta färgnumret om så har angetts, men vi kan inte garantera exakt överensstämmande färgåtergivning. Detta gäller speciellt på andra färgunderlag än vitt.

Produkten har lagts i kundvagnen